Упражнение по бюджетно управление на фирмата


Това са материали от тестовете по Бюджетно управление на фирмата...
 

Подготовка на преговорите. Усвояване на уменията за разработване на стратегия.


Преговорите като основен елемент от ежедневната бизнес практика и същевременно вече научна дисциплина предизвикват значим интерес на изследователи и практици в ерата на глобалната икономика. Терминът "преговори" произхожда от латинската дума...
 

Управлението на бизнеса


Съвременни тенденции в развитие на бизнеса са: глобализация на бизнеса...
 

Управление на разходите


Разходите са важен елемент за стопанската дейност на всяко предприятие или фирма. Те представляват намаление на активите с цел получаване на бъдеща икономическа изгода...
 

Въпроси по управленски процес и мениджърско поведение


Кои по-съществени фактори пораждат неустойчивост на УП? Обстоятелството, че обектът на управление притежава по-голям потенциал от субекта на власт; външни сили, които влияят на субукта на власт...
 

Управление на малкия бизнес


Отговори от тестовете на Управление на малкия Бизнес в Свищов...
 

Концесии и концесионните права


Концесията по своята същност представлява право на експлоатация върху обект от обществен интерес,...
 

Класификация на консултантските услуги в България


Обект на консултирането за управленските консултанти винаги е било първо лице на организацията с всички негови проблеми- финансови, кадрови, социални и...
 

Поведение в контролния процес


Работният процес в една фирма е съвкупност от множество дейности, извършвани от отделни индивиди, обединени в различни звена и изпълняващи дейността си, съгласно технически и технологични инструкции....
 

Бизнес план на козметичен магазин


Бизнес планът развива бъдещата перспектива за развитие на козметичен магазин. Целта е за максимално най-кратък период да покаже положителен резултат и забележително ниво на развитие сред конкуренцията...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент