Бизнес планиране


Бизнес план – роля и конструкция, източник на информация, вътрешен планов документ, маркетингов документ...
 

Управление на бизнес процеси


Набор от взаимосвързани работни дейности, характеризиращи се с определени входове и задачи, добавящи стойност, които произвеждат определени потребителско-ориентирани изходи...
 

Организация на контролинга


Изясняването на основните параметри на функционалната характеристика на звеното по контролинг (контрольора) е в зависимост от вижданията за разделението на труда и връзките му с други ключови структурни звена на предприятието, преди всичко...
 

PR-MIX на фирма


Предмета и на дейност е сварзан с производството и търговия на пилешки продукти...
 

Екипната дейност в управлението


Екипната дейност в стопанското управление. Методи в екипната дейност...
 

Оперативни програми за България (2007-2013 г.) финансово изпълнение на оперативните програми


Кохезионен фонд (the cohesion fund). Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави - членки на съюза...
 

Бизнес план за полиетиленови тръби


Предметна дейност: производство и търговия на полиетиленови тръби. Фирмата е представлявана от трима сътрудници с равни дялове в нея...
 

Бизнес планиране


Според комитета болтън малките и средни предприятия отговарят на следните качествени критерии: притежават относително малък пазарен дял...
 

Лекции по бизнес планиране


Аспекти на понятието планиране. Планирането като система – планирането във фирмата предполага холистично (цялостно) мислене и действие, чрез което се извършва интегриране на множество взаимозависими области на планиране...
 

Бизнес план


Бизнес планът е система от разчети за бъдещето развитие на конкретна стопанска дейност. Бизнес планът отразява всички аспекти на основаването или развитието на предприятието: икономически, управленски, правни, финансови, социални и екологични...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент