Бизнес етикет


Лекции по фирмена култура, отнасящи се за бизнес етикета. Бизнес етиката е наука изучава моралните измерения на съвременния бизнес. Можем с убеденост да твърдим, че съществува вакуум при изучаването на бизнеса в културален и морален аспект....
 

Управление и управленски решения


Управлението все повече се поставя на научни основи. Обогатява се науката за оптимално управление. създаде се и продължава да се развива математическа теория на оптималното управление...
 

Балансирани карти за измерване и оценка на бизнеса


Същност и цели на балансираната система от показатели за измерване и оценка на бизнеса. Балансираните карти за измерване на бизнеса са една балансирана система от показатели и критерии, като с нея се цели да се...
 

Корпоративна социална отговорност и ролята на бизнеса в обществото


Когато се говори за целеполагане при фирмите и организациите, обикновено на преден план се поставят икономическите цели....
 

Организиране. Видове организационни структури


Функцията организиране, като основна функция на управление, представлява процес на разпределение и използване на ресурсите на организацията за достигане на нейните цели, изразяващ се в разделение на труда...
 

Управление на проекти


Икономическата система функционира при наличието на две особено важни детерминанти. Ограниченост на ресурсите – ограничеността на ресурсите налага икономическита агенти винаги да преглеждат различни алтернативни възможности за тяхното изразходване и...
 

Бизнес планиране


Ролята и предназначението на бизнес плана в значителна степен определят изискванията към него. Те могат да бъдат обособени в следните основни направления: бизнес планът като източник на информация...
 

Стратегии за осъществяване на организационни промени


Накратко са описани стратегиите за осъществяване на ефективни организационни промени...
 

Вертикална интеграция


Вертикалното интегриране изисква съвкупност от решения, попадащи в компетенцията на висшия мениджмънт. По принцип този стратегически ход е изключително интересен и е обект...
 

Клъстерите в икономиката


В страните с развита пазарна икономика клъстер имат дългогодишна история и обединяват на професионална основа много стопански обекти...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Управление на бизнес процеси
Лекции
Ограничаване на резултатите

По Авотрство

По Предназначение