Бизнес планиране


Бизнес план – роля и конструкция, източник на информация, вътрешен планов документ, маркетингов документ...
 

Стратегии за осъществяване на организационни промени


Накратко са описани стратегиите за осъществяване на ефективни организационни промени...
 

Управление и управленски решения


Управлението все повече се поставя на научни основи. Обогатява се науката за оптимално управление. създаде се и продължава да се развива математическа теория на оптималното управление...
 

Бизнес планиране


Ролята и предназначението на бизнес плана в значителна степен определят изискванията към него. Те могат да бъдат обособени в следните основни направления: бизнес планът като източник на информация...
 

Управлението на бизнеса


Съвременни тенденции в развитие на бизнеса са: глобализация на бизнеса...
 

Организиране. Видове организационни структури


Функцията организиране, като основна функция на управление, представлява процес на разпределение и използване на ресурсите на организацията за достигане на нейните цели, изразяващ се в разделение на труда...
 

Управление на проекти


Икономическата система функционира при наличието на две особено важни детерминанти. Ограниченост на ресурсите – ограничеността на ресурсите налага икономическита агенти винаги да преглеждат различни алтернативни възможности за тяхното изразходване и...
 

Клъстерите в икономиката


В страните с развита пазарна икономика клъстер имат дългогодишна история и обединяват на професионална основа много стопански обекти...
 

Управление на малкия бизнес - същност


Бизнесът е възникнал с появата на човешкото общество. Обективно неговата поява е обусловена от необходимостта отделните индивиди и човешкото общество като цяло да задоволяват своите хранителни и нехранителни потребности...
 

Измерване на фирмената дейност.


За да се управлява бизнеса, той трябва да се измерва. Измерването помага на мениджърите, за да разбират какво е текущото състояние на фирмата и как то да се промени. Всяка организация постига целите си като се опитва по-ефикасно и по-ефективно да...
1 2 3 4 5 » 6

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Управление на бизнес процеси
Лекции
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Предназначение

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...