Аутсорсинг на информационни технологии


Последните години все по-често компаниите отделят внимание на развитието на аутсорсинга, като един от най-съвременните и успешни бизнес модели, позволяващ достигането на реални конкурентни предимства...
 

ОП "Региони в растеж" 2014-2020 година


Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие...
 

Моралните конфликти в бизнеса и начини за тяхното разрешаване


Конфликтът е органична част от живота на хората. Той е ежедневие в бизнес отношенията. Изследователите са установили, че мениджърите прекарват 21% от времето си в разрешаване на конфликти...
 

Финансиране на бизнес организация чрез трансфер на технологии (патенти и ноу-хау)


Финансирането е съвкупност от дейности, насочени към осигуряването на необходимия капитал за учредяване на предприятие, неговото функционирането и достигането на рентабилност от дейността му. финансирането може да се получи от бюджета ...
 

Пазар на недвижими имоти


Пазарът на недвижими имоти е саморегулираща се система от икономически и юридически отношения, които възникват по повод покупко-продажбата и отдаването под наем на недвижимите имоти между юридически и физически лица...
 

Преговори


Преговорите като начин за разрешаване на конфликти. Обща характеристика, стратегии, динамика на преговорния процес. Същността на преговарянето е две или повече страни да търсят взаимноизгодно споразумение, което обаче не може да бъде постигнато...
 

Използване на ERP (Enterprise Resource Planning) продуктите за управление на корпорациите. Системи за управление на бизнеса.


През последните двадесет години начина на живот на хората се промени коренно. Бизнесът навлезе в един нов и много по-динамичен етап на развитие. Информацията, знанията, начина на тяхното изпозлване, навременното вземане на решения и действия са...
 

Взаимовръзка между офшорния бизнес и скритата икономика


В момента офшорни и свързаните с тях методи за промишлени и икономически дейности са се превърнали в част от съвременната икономика и офшорния бизнес придобива планетарно мащабно явление...
 

Печалбата като цел на бизнеса


Печалбата на предприятието е икономическа категория и тя характеризира финансовия резултат. В условията на пазарна икономика всички предприятия имат за цел печалбата...
 

Възможности за вграждане на контролинговото звено в управлението на фирма


Кратко описание за фирмата, предлагане, основни принципи на фирмата, бюджетна система на фирмата, възможности...
1 2 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент