Казус интегрирани информационни системи за управление на бизнеса


Решен казус по интегрирани информационни системи за управление на бизнеса...
 

Управление на програми


Казусът е на тема: Въвеждане в работа на нов отдел за управление на корпоративни проекти в Уникредит Булманк...
 

Бизнес стратегията на малката фирма pro


Основната стратегическа цел, както стана ясно от кратката презентация на “Експертроника” ООД е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококволифицирани услуги в областта на информатиката....
 

Казус по Управление на смесени фирми pro


Смесеното предприятие е юридическа самостоятелна стопанска единица, която обединява капитали на физически и юридически лица с различна националност. В този смисъл създаването на дружество "Сирма" АД, като смесена форма на управление...
 

Управленско консултиране pro


Преходът към пазарна икономика изисква коренно преобразуване на системата на икономическите взаимоотношения в средното предприятие, каквото е то в разглеждания от нас казус...
 

Казус по управление на портфейла


В началото на казуса са показани данни, съдържащи информация относно състоянието на акциите на двадесетавтомобилни компании за едногодишен период – от 13.10.2013г. до 13.10.2014г. на седмична база...
 

Бизнес инкубатор


Инкубupанe uлu ускоpяванe на pастeжа, на npuмepа на бuзнeс uнкубатоp Суботuца като uнстpумeнт за nодкpenа pазвuтueто на МСП u npeдnpueмачeството...
 

Есеистичен анализ и интерпретация по Бизнес етика pro


28 януари 1986 г e паметен ден в историята на Америка, където хората са имали най-голямото очакване за една мисия, която отнема няколко човешки живота за първи път в космоса...
 

Казус за ИКЕА


ИКЕА предоставят на своите потребители каталози, лентови измерители, списъци за пазаруване и уеб – сайт в Интернет, за да помогне на потребителя с избирането на подходящо оборудване за жилището си...
 

Управление на кариерата


Законът за защита на личните данни е средство за уреждане на обществените отношения, свързани със защитата правата на физическите лица при обработването на личните им данни...
1 2 »

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент