Упражнение по бюджетно управление на фирмата


Това са материали от тестовете по Бюджетно управление на фирмата...
 

Що е управление?


Смисъл, предназначение. Процес, който осигурява възпроизводството и развитието на социалната цялост и функционирането й с желано качество в дадената околна среда...
 

Бизнес план


Същност и структура. Същност на бизнес плана – писмен документ, който подробно се представят вашите планова се представят вашите планове за печеливш и добре развиващ се бизнес....
 

Роля на ръководителя и управленски умения


Според Минцбърг по ползотворния начин за представяне на работата на мениджърите е изучаването на основните роли, които те изпълняват...
 

Проектиране на ситеми за управление


Основни структури в производството и управлението на организацията...
 

Консигнационно посредничество


Консигнационно посредничество - същност, страни по консигнационния договор, данъчно облагане на консигнационното посредничество, изгоди и рискове за участниците...
 

Лидерство в управлението - упражнение


Решени тестове от учебника "Лидерство в управлението" на доц. д-р Ан. Асенов, по предмет "Лидерство и ръководство"...
 

Бизнес планиране


Студия по бизнес планиране, предназначена за студенти, изучаващи маркетинг в икономически или бизнес колежи или университети...
 

Управление, бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г. pro


Теоретични основи на управлението - класическа управленска теория. Всяко научно познание има своя история, еволюция на формиране и утвърждаване. Това се отнася и за управлението като практическа дейност и като наука...
 

Теми по Международен бизнес pro


Развитието на съвременното световно стопанство и на международната система е под силното влияние на интеграционните процеси между групи от държави в определени географски райони...

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент