Методики за разпределение на разходите в спомагателните звена в хотелиерството


Стопанската дейност на всяко предприятие е съпътствана от изразходване на жив и овеществен труд. Стойностния израз на изразходвания жив и овеществен труд представлява сумата на...
 

Планирането като управленска функция


Планирането е управленска функция, чрез която се определя бъдещите цели на организацията и средствата за постигането им...
 

Бизнес процеси


Просперитетът на всяка компания е резултат от успешното изпълнение на протичащите в нея бизнес процеси. Рационалната им организация е решаваща за превръщането им в конкурентно предимство за предприятието. За целта е необходимо бизнес процесите да бъдат...
 

Управление на продажбите


Управление на продажбите, изпитна тема за студенти. Роля и функции на мениджъра по продажбите. Мениджъра по продажбите в едно търговско предприятие е лице, пряко ангажирано с продажбените цели...
 

Балансовата информация за целите на управлението на дружеството


Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си...
 

Видове бизнес модели


БМ е съществена част от бизнес стратегията която една организация следва .БМ се използват за описване и класифициране на организацията но те също така се използват от мениджърите вътре във фирмите със цел изследване възможностите за бъдещо развитие....
 

Съвременни технологии в извършване на управленските дейности в бизнеса


Курсова работа по съвременни бизнес технологии, част от обучението в Стопански факултет на ВТУ...
 

ОМВ и доставчици


Курсовата работа е по Управление с доставчици и клиенти. Описани са доставчиците на бензиностанцията...
 

Управление на информацията в снабдяването


Тук ще бъдат разгледани контролингът на снабдяването и съвременните комуникационни и информационни техники...
 

Съвещанията


Съвещанията - подготовка, организация и приключване...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент