Видове бизнес модели


БМ е съществена част от бизнес стратегията която една организация следва .БМ се използват за описване и класифициране на организацията но те също така се използват от мениджърите вътре във фирмите със цел изследване възможностите за бъдещо развитие....
 

Управленски процес и мениджърско поведение


Самият управленски процес е начин на въздействие на управляващия субект спрямо управлявания обект...
 

Структура на бизнес плана


Фирмата е водещ разработчик на базови семантични технологии, техники за извличане на данни от текст и от уеб и тяхната обработка, системи за тълкуване и интерпретиране на значението, на смисъла на дадена информация...
 

Управление на доставчици


Повечето от проучванията на пазара са съсредоточени в избора на доставчици (това включва и преговори), но проучването на пазара не приключва с намирането на доставчиците и подписването на договорите...
 

Мениджмънт и мениджърско поведение


Мениджмънтът, разглеждан като дейност, институция и знание, е характеристиката и съдържанието на професията мениджър. Тази професия възниква при третия етап от развитието на управленската практика, когато управленските функции в предприятията...
 

Организация на контролинга


Изясняването на основните параметри на функционалната характеристика на звеното по контролинг (контрольора) е в зависимост от вижданията за разделението на труда и връзките му с други ключови структурни звена на предприятието, преди всичко...
 

Управление на малкия бизнес


Място, роля и значение на малкия бизнес в икономиката. Дефиниция за малък бизнес. През последните 10-15 години в икономическата теория и практика се наблюдава определен интерес към проблемите на възникването, развитието и просперитета на малките фирми...
 

Процес на подготовка и вземане на управленски решения


Управленското решение е акт на избор на възможен начин за действие при разрешаването на възникнали в организацията проблеми. Решението се взема тогава, когато е разкрит някакъв проблем...
 

Характеристика на контрола


Във връзка със същността на контрола са изказвани много научни хипотези. Те са подлагани на изследвания от различни учени, като някои са отхвърлени и на тяхно място са се появявали други...
 

Класификация на информационните системи


Класификация на информационните системи и приложенията в тях....
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Управление на бизнес процеси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент